Souhlas

se zpracováním a předáním osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Souhlasím s tím, aby obchodní společnost GS Technik spol. s r.o., se sídlem Orlov 15, 391 33 Jistebnice, IČ 46679294, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 1620, jako správce údajů zpracovávala mé osobní údaje (tj. údaje, které jsem správci osobně poskytl nebo je správce získal z veřejně dostupných zdrojů) pro tyto účely:

  • splnění smluvních povinností (realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace)
  • splnění právních povinností (hlavně v oblasti účetnictví a daní, pracovně právních vztahů apod.)
  • pro účely oprávněných zájmů Správce (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, péče o zákazníky, dodavatele, kontaktní formulář na webu apod.)

Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu, po kterou mi Správce bude poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností, které Správci plynou dle platných právních předpisů.

Dále souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být za zákonných podmínek zpřístupněny nebo předány smluvně vázaným třetím stranám, mezi které patří např. poskytovatelé účetních, daňových, právních, IT či bezpečnostních služeb.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat blokování nebo výmaz osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat.

Tato svá práva mohu vykonat v sídle společnosti na adrese Orlov 15, 391 33 Jistebnice, Česká republika.