Obchodní podmínky

Pravidla hry jsou u nás velmi jednoduchá. Značka GS Technik je postavena na důvěře, poctivé práci a plnění závazků. Hrajeme fair.

Přesto je třeba, aby se všichni naši zákazníci seznámili s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem GS Technik.

Společně s vámi, našimi zákazníky, se zavazujeme, že se těmito dokumenty budeme řídit.

Všeobecné obchodní podmínky 2020:
VOP 2020

Reklamační řád 2020:
Reklamacni rad 2020