GS Technik spol. s r.o. – výčepní zařízení a barmanské pulty, gastronomická zařízení (nerezový nábytek, výdejní linky), zdravotnická zařízení, dávkovací automaty na víno a vinotéky

Sidebar Menu

Vedení organizace GS Technik spol. s r.o., která se v oblasti certifikace norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 zabývá VÝROBOU A DODÁVÁNÍM NEREZOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO POTRAVINÁŘSKÉ ÚČELY A ZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ, ustanovilo následující Politiku integrovaného systému:

• Organizace se zavazuje jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a přihlašuje se k odpovědnosti za ně. Vedení společnosti si je plně vědomo závažnosti zátěže životního prostředí i své spoluzodpovědnosti za postupné zlepšování životního prostředí pro současnou i budoucí generaci.
• Organizace se zavazuje využít všech dostupných nástrojů k uspokojení požadavků zákazníka a dosažení jeho spokojenosti s výrobky a souvisejícími službami. Jedná se zejména o integrovaný systém QM a EM, informační systém firmy, vyhodnocování připomínek zákazníka, technickou podporu prodeje a servis.
• Organizace se zavazuje průběžně zlepšovat svoje výrobky a služby zejména využitím zpětné vazby od svých zákazníků.
• Organizace se zavazuje plánovat, řídit a kontrolovat všechny fáze procesu realizace zakázek s důrazem na dosažení maximální kvality a shody s požadavky zákazníka.
• Organizace se zavazuje sledovat a vyhodnocovat produktivitu práce a přijímat opatření k jejímu zvyšování.
• Organizace se zavazuje identifikovat možná rizika a přijímat opatření k jejich minimalizaci. Cílem organizace není dosahování stále vyšších obratů a zisků, ale stabilita.
• Organizace vzhledem ke specifičnosti zakázkové výroby a vysokého podílu ruční práce na jejích výrobcích považuje za stěžejní kvalitní personální práci, která je předpokladem pro stabilizaci pracovního kolektivu.
• Organizace se zavazuje neustále zlepšovat pracovní prostředí používáním především moderní, ověřené, ekologicky šetrné technologie a snadno odbouratelných a k přírodě šetrných prostředků ve výrobním procesu.
• Organizace se zavazuje důsledným výběrem dodavatelů minimalizovat dopady nekvalitních dodávek na kvalitu finálních produktů.

Jistebnice, 7.4.2018

za valnou hromadu Miroslav Kubec